Historia

Härnösands Modellsportklubb

Vår historia från 40- talet till idag.

 

Härnösands modellsportklubb har anor redan från 1942 då entusiastiska modellflygare bildade föreningen Härnösands Modellflygklubb.

Klubben hade sin verksamhet förlagd i en skola på den plats där nya brandstationen nu finns.

Modellflygklubben var aktiv och stora tävlingar arrangerades bla. under vintertid på Södra sundets is i Härnösand.

I Västernorrlands Allehanda från 26 mars 1942 står att läsa att den lokala ordningspolisen tvingades skingra den stora åskådarskara på över 2000 personer som nyfiket tagit sig ut på isen för att bevittna det för Härnösand nya facinerade modellflyget. Polisenmyndigheten befarade att isen inte skulle bära för det tryck som publiken utsatte den för.

Den tidens modeller var friflygande och saknade radiokontroll och drev med vinden. Det fanns ingen möjlighet att bestämma landningsplats, utan det kunde bli långa promenader.

 

I dess nuvarande form bildades Härnösands Modellsportklubb 1970. Klubben har idag en väl fungerande verksamhet med engarerade medlemmar som var och en bidrar till klubbens fortlevnad. Ekonomin är stabil och klubbens anläggning i Vangstadalen erbjuder goda förusättningar för modellflyg under avkopplade formeri god kamratskap.